ZABEZPIECZENIE LAKIERU

FOLIĄ OCHRONNĄ

Elementy zabezpieczone:

▪ Wszystkie lakierowane elementy

▪ Wszystkie lakierowane elementy wewnątrz samochodu

Audi A8 Long